CERTIFIERING

KBAB har sedan 2014 varit ISO certifierade både på miljö ISO 14001 och kvalitet ISO 9001.

Med hjälp av policys, mål och delmål styrs verksamheten i riktning mot KBAB:s fastlagda vision, där vi strävar efter att vara ”det självklara valet”.

Faktorvägen 19
434 37 Kungsbacka

Tel: 0300-568 980
Tel: 0300-564 777

Faktorvägen 19, 434 37 Kungsbacka

Faktorvägen 19
434 37 Kungsbacka