PÅGÅENDE PROJEKT

Beskrivning projekt

Nybyggnad av gruppboende om sex lägenheter, gemensamhetsutrymme, personaldelar och komplementsbyggnader.

Beställare

MölndalsBostäder

FÄRDIGsTÄLLT

 Oktober 2020

STORLEK KVM

Ca 650 kvm

ENTREPRENADSUMMA

Cirka 16 Mkr

ENTREPRENADFORM

Totalentreprenad

FLER AV VÅRA PROJEKT

Faktorvägen 19
434 37 Kungsbacka

Tel: 0300-568 980
Tel: 0300-564 777

Faktorvägen 19, 434 37 Kungsbacka

Faktorvägen 19
434 37 Kungsbacka