PÅGÅENDE PROJEKT

Beskrivning projekt

Nybyggnad av fordonsuppställning, verkstad samt ombyggnad av befintlig verkstad.

Beställare

Västfastigheter

FÄRDIGsTÄLLT

Sommaren 2019

STORLEK KVM

Ca 600 kvm

ENTREPRENADSUMMA

Ca 10 Mkr

ENTREPRENADFORM

Totalentreprenad

FLER AV VÅRA PROJEKT

Faktorvägen 19
434 37 Kungsbacka

Tel: 0300-568 980
Tel: 0300-564 777
Fax: 0300-564 774

Faktorvägen 19, 434 37 Kungsbacka

Tel: 0300-568 980, Tel: 0300-564 777, Fax: 0300-564 774

Faktorvägen 19
434 37 Kungsbacka

Tel: 0300-568 980
Tel: 0300-564 777
Fax: 0300-564 774