REFERENSPROJEKT

Beskrivning projekt

Tillbyggnad entré

Beställare

Säröhus AB

FÄRDIGSTÄLLT

2015

STORLEK KVM

Ca 400 kvm

ENTREPRENADSUMMA

ENTREPRENADFORM

Löpande räkning

FLER AV VÅRA PROJEKT

Faktorvägen 19
434 37 Kungsbacka

Tel: 0300-568 980
Tel: 0300-564 777
Fax: 0300-564 774

Faktorvägen 19, 434 37 Kungsbacka

Tel: 0300-568 980, Tel: 0300-564 777, Fax: 0300-564 774

Faktorvägen 19
434 37 Kungsbacka

Tel: 0300-568 980
Tel: 0300-564 777
Fax: 0300-564 774