PÅGÅENDE PROJEKT

Beskrivning projekt

Nybyggnad av gruppboende om sex lägenheter, gemensamhetsutrymme, personaldelar och komplementsbyggnader.

Beställare

MölndalsBostäder

FÄRDIGsTÄLLT

April 2020

STORLEK KVM

Ca 650 kvm

ENTREPRENADSUMMA

Drygt 17 Mkr

ENTREPRENADFORM

Totalentreprenad

FLER AV VÅRA PROJEKT

Faktorvägen 19
434 37 Kungsbacka

Tel: 0300-568 980
Tel: 0300-564 777

Faktorvägen 19, 434 37 Kungsbacka

Faktorvägen 19
434 37 Kungsbacka