PÅGÅENDE PROJEKT

Beskrivning projekt

Serviceverksamhet åt kommuner och diverse fastighetsbolag

Beställare

Se ovan

FÄRDIGsTÄLLT

Löpande under året

STORLEK KVM

Varierande

ENTREPRENADSUMMA

Varierande

ENTREPRENADFORM

Total, general och delad entreprenad

FLER AV VÅRA PROJEKT

Faktorvägen 19
434 37 Kungsbacka

Tel: 0300-568 980
Tel: 0300-564 777
Fax: 0300-564 774

Faktorvägen 19, 434 37 Kungsbacka

Tel: 0300-568 980, Tel: 0300-564 777, Fax: 0300-564 774

Faktorvägen 19
434 37 Kungsbacka

Tel: 0300-568 980
Tel: 0300-564 777
Fax: 0300-564 774